Прокуратура игнорирует коррупционную схему Фискальной службы и Ассоциаций плательщиков налогов Украины

503

Заместитель прокурора г. Киева Андрей Любович, направил общественной организации «Верховенство права» ответ, согласно которого расследование махинаций общественной организации «Ассоциация плательщиков налогов Украины» проводиться не будет. В заявлении общественников якобы недостаточно фактов и доказательств.

Напомним, что в 02 февраля 2015 года, общественная организация «Верховенство права» обратилась к высшим должностным лицам государства с заявлением, в котором привела примеры коррупционных схем используемых должностными лицами фискальной службы. Чиновники вышеуказанного ведомства, будучи в сговоре с руководством общественной организации «Ассоциация плательщиков налогов Украины», под видом оказания возвратной финансовой помощи фактически вымогают деньги у предпринимателей (подробнее читайте - http://verhovenstvo.com/view/8201).

Стоит отметить, что внести данные в Единый реестр досудебных расследований, начать досудебное следствие и в его ходе проверить факты прокурор не удосужился.

Реагируя на такую бездеятельность прокурора, общественная организация «Верховенство права» обратилась в Печерский районный суд г. Киева с требованием признать бездействие прокуратуры противоправным, а также обязать прокуратуру внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и все же проверить факты, на которые указали общественники.

Какое решение примет Печерский районный суд г. Киева покажет время.

Ниже приводим ответ прокуратуры и текст обращения.

____________________________________________________________________________________

Слідчому судді Печерського районного суду м. Києва
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42а

ЗАЯВА
про бездіяльність прокуратури

Предметом даної заяви є незаконна бездіяльність прокуратури м. Києва в особі заступника прокурора м. Києва А. Любовича щодо невнесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання відповідної заяви.

02 лютого 2015 року громадською організацією «Верховенство права» на адресу найвищих посадових осіб країни була направлена заява № 06/02-15, про вчинення керівництвом Державної фіскальної служби України та громадської організації «Асоціація платників податків України» кримінального правопорушення, що виразилося у вигляді вимагання коштів з підприємців під видом повотної фінансової допомоги.

27 лютого 2015 року на адресу громадської організації «Верховенство права» надійшла відповідь Генеральної прокуратури України щодо направлення заяви громадської організації від 02 лютого 2015 року № 06/02-15, для розгляду до заступника прокурора м. Києва Любовича А.О., якого було зобов'язано організувати її розгляд у відповідності до діючого законодавства.

11 березня 2015 року на адресу громадської організації «Верховенство права» надійшла відповідь з прокуратури м. Києва від 04 березня 2015 року № 15/1-361-15 згідно якої, заступник прокурора м. Києва А. Любович повідомив, що в результаті розгляду заяви щодо неправомірних дій посадових осіб Державної фіскальної служби України та громадської організації «Асоціація платників податків України», в ній не виявлено даних, що свідчать про наявність у діях вищезазначених осіб вчинення кримінального правопорушення, а відтак відсутні будь-які обставини, що можуть бути підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Незаконна бездіяльність прокуратури полягає у тому, що отримавши заяву від 03 лютого 2015 року з вимогою розпочати досудове розслідування, заступник прокурора м. Києва А. Любович, замість внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, перевищуючи свої владні повноваження, надав лист № 15/1-361-15 від 04 березня 2015 року, в якому повідомив, що в результаті розгляду заяви щодо неправомірних дій посадових осіб Державної фіскальної служби України та громадської організації «Асоціація платників податків України», в ній не виявлено даних, що свідчать про наявність у діях вищезазначених осіб вчинення кримінального правопорушення, а відтак відсутні будь-які обставини, що можуть бути підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Проте, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає права прокурора виносити «листи» в яких повідомляти, про невнесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до статті 12 Закону України «Про звернення громадян» дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України.

Оскільки Закон України «Про звернення громадян» не дає право розглядати заяви подані в порядку Кримінального процесуального кодексу України, а чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає право прокурора виносити листи з повідомленням про невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, під час розгляду даної скарги, слід встановити на підставі, в межах повноважень та у спосіб якої норми закону заступник прокурора м. Києва А. Любович склав лист № 15/1-361-15 від 04 березня 2015 року, в якому зазначив про те, що заявником не надані докази скоєння посадовими осіб Державної фіскальної служби України та громадської організації «Асоціація платників податків України» кримінального правопорушення.

Якщо заступник прокурора м. Києва А. Любович переконаний, що в діях посадових осіб Державної фіскальної служби України та громадської організації «Асоціація платників податків України» відсутній склад кримінального правопорушення, то в такому випадку, згідно статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, прокурор виносить постанову про закриття кримінального провадження. При цьому, факт відсутності в діях особи ознак злочину встановлюється під час досудового розслідування після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлення будь-яких обставин щодо змісту повідомлення про вчинення злочину поза досудовим розслідуванням – чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, не передбачено.

Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України вказує на те, що прокурор зобов’язаний в будь-якому разі зареєструвати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокурор не має жодних законних підстав відмовити у реєстрації повідомлення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, навіть якщо на його думку, таке повідомлення не свідчить про вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, у відповідності до частини 5 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться саме ті обставини, які були наведені заявником у своїй заяві. Як вбачається зі змісту заяви громадської організації «Верховенство права» від 02 лютого 2015 року, в заяві ґрунтовно викладені обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до статті 303 Кримінального процесуального кодексу України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Також з положень статті 303 Кримінального процесуального кодексу України випливає, що особа має право оскаржити саме бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто, Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено право оскаржувати «рішення» про невнесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Отже, законодавець не передбачував те, що прокурор може прийняти рішення про відмову у реєстрації заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, оскільки така відмова прямо заборонена статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до статті 304 Кримінального процесуального кодексу України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Лист прокуратури був отриманий лише 11 березня 2015 року, хоча згідно відповіді № 15/1-361-15, що надійшла з прокуратури м. Києва вона була відправлена на адресу громадської організації «Верховенство права» 04 березня 2015 року.

Таким чином, громадська організація «Верховенство права» фізично не має можливості своєчасно направити скаргу протягом десяти днів з дня підписання листа А. Любовичем, а саме до 14 березня 2015 року у зв'язку із тим, що отримано лист було лише 11 березня 2015 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 303 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПРОСИМО:

1. Поновити строк на оскарження бездіяльності прокуратури м. Києва в особі заступника прокурора м. Києва А. Любовича щодо невнесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. Визнати протиправною бездіяльність прокуратури прокуратури м. Києва в особі заступника прокурора м. Києва А. Любовича щодо невнесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви громадської організації «Верховенство права» № 06/02-15 від 02 лютого 2015 року.

3. Зобов’язати уповноважених осіб прокуратури м. Києва внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви громадської організації «Верховенство права» № 06/02-15 від 02 лютого 2015 року, про вчинення посадовими особами Державної фіскальної служби України та громадської організації «Асоціація платників податків України» кримінального правопорушення.

4. Провести розгляд без участі представника громадської організації «Верховенство права».

Додатки:
- Копія заяви № 06/02-15 від 02 лютого 2015 року про вчинення посадовими особами Державної фіскальної служби України та громадської організації «Асоціація платників податків України» кримінального правопорушення;
- Копія відповіді Генеральної прокуратури України № 06/1-р від 18 лютого 2015 року;
- Копія відповіді прокуратури м. Києва № 15/1-361-15 від 04 березня 2015 року;
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Голова правління
ГО «Верховенство права» Букач В.М.