Верховенство права: приказ Минюста относительно Одесского санатория «Лермонтовский» — незаконный

562

Приказ Министерства Юстиции Украины о проведении инвентаризации Одесского «Клинического санатория «Лермонтовский» № 28/7 от 28.01.2015 года является незаконным и направлен на рейдерский захват имущества санатория.

Министерство юстиции так спешило реализовать захват, что даже не могло дождаться регистрации государственного предприятия, которому поручено провести инвентаризацию имущества санатория «Лермонтовский».

Бизнес-клан, которому Минюст передал под контроль вновь созданное ГП «Санаторий «Лермонтовский», пытается захватить имущество санатория еще до юридической его передачи.

Причина понятна! Это отсутствие ответственности за уничтожение санатория.

Министр юстиции Украины Петренко Павел Дмитриевич и новоявленное руководство ГП «Санаторий «Лермонтовксий» не будут нести никакой ответственности за разворовывание «Клинического санатория «Лермонтовский», поскольку им по акту приема-передачи имущество санатория не передавалось.

Движимое и недвижимое имущество санатория до сих пор находится в собственности ЧАО ЛОУПУ «Укрпрофздравница», и не предавалось никаким министерствам и ведомствам.

После получения имущества санатория согласно установленной законодательством процедуре Минюст и приближенный к ним бизнес-клан не смогут безнаказанно действовать. Поэтому и спешат.

Общественная организация «Верховенство права» начала собственное расследование по факту рейдерского захвата санатория «Лермонтовксий». По каждому выявленному правонарушению будут отправлены заявления о проведении проверки и привлечении виновных лиц к ответственности.

Ниже приводим заявление об отмене незаконного приказа

________________________________________________________________________________________________

Міністру юстиції України
Петренку Павлу Дмитровичу
01001 м. Київ, вул. Городецького, 13

12.02.2015 р.
№ 25/02-15

ЗАЯВА
про проведення перевірки

Громадській організації «Верховенство права» стало відомо про існування Розпорядження Кабінету міністрів України № 52-р від 21.01.2015 р. щодо віднесення нерухомого майна ДП "Клінічний санаторій "Лермонтовський" ПРАТ "Укрпрофоздоровниця"» у м. Одесі до сфери управління Міністерства юстиції України.

На виконання вищезазначеного Розпорядження Кабінету Міністрів України, Міністерством юстиції України було видано Наказ № 28/7 від 28.01.2015 р. про проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, коштів у розрахунках та інших статей балансу ДП «Санаторій «Лермонтовський».

Крім того, ГО «Верховенство права» стало відомо, що згідно даних Державного реєстру ЮОФОП - Державне підприємство «Санаторій «Лермонтовський» зареєстроване «29» січня 2015 року, а Наказ Міністерства Юстиції України № 28/7 про створення комісії цього державного підприємства, прийнятий «28» січня 2015 року. Тобто наказ було прийнято відносно підприємства, якого на момент прийняття наказу не існувало.

Згідно ст. 15 ЗУ «Про звернення громадян» органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв, зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання. Відповідь за результатами розгляду заяв в обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах питань.

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40 Конституції України, ст. 19, 20 ЗУ «Про звернення громадян», ст. 21 ЗУ «Про громадські об’єднання»,

ПРОСИМО:

1. Провести перевірку вищевикладених обставин.

2. Скасувати Наказ № 28/7 від 28.01.2015 р. про проведення інвентаризації.

3. Притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Міністрества юстиції України, які були відповідальними за підготовку проекту Наказу № 28/7 від 28.01.2015 р. щодо проведення інвентаризації ДП «Санаторій «Лермонтовський», якого на той час не існувало.

Президент ГО «Верховенство права»

http://verhovenstvo.com/view/8246