Верховенство права: Белгород-Днестровская РГА грубо нарушает права автотранспортных предприятий

517

1Как стало известно общественной организации «Верховенство права», Белгород-Днестровской районной государственной администрацией Одесской области, 20 июля 2015 года были в одностороннем порядке расторгнуты договора на перевозку пассажиров,заключенные с перевозчиком ООО «АТП 15107».

Основанием для расторжения договоров стали результаты проверок вышеуказанного предприятия, проведенных райгосадминистрацией в июне 2015 года, хотя на проверки бизнеса был наложен мораторий. Большое сомнение вызывают у общественников и сами акты, составленные по результатам проверок, так как при составлении актов никто из сотрудников ООО «АТП 15107» не присутствовал, не были привлечены к проверкам и незаинтересованные лица. Таким образом возникает ощущение, что проверки проводились чиновниками без выхода из их служебных кабинетов. Также очень удивляет тот факт, что сотрудники районной администрации не взяли во внимание доводы и возражения предприятия, изложенные им в свою защиту.

В итоге, несмотря на все старания предприятия защитить себя, договор с ним все же был расторгнут и место старого перевозчика оперативно заняло новое предприятие, по имеющейся информации вообще не имеющее лицензии на перевозку пассажиров.

В связи со злоупотреблением Белгород-Днестровской районной государственной администрацией своим монопольным положением по определению перевозчика на маршрутах, общественная организация «Верховенство права» обратилась в Одесское отделение Антимонопольного комитета, с целью проведения проверок касательно законности действий чиновников районной администрации.

Ниже прилагаем текст обращения.

_______________________________________________________________

Одеське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83

СКАРГА

Громадській організації «Верховенство права» стало відомо, що 20.07.2015 року Білгород-Дністровська районна державна адміністрація винесла Розпорядження № 277/А-2015 про розірвання договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 26 від 29.10.2014 р. з ТОВ «АТП 15107» в односторонньому порядку.

23.07.2015 року Райдержадміністрація винесла Розпорядження № 287/А-2015 про розірвання договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 17 від 04.12.2013 р. з ТОВ «АТП 15107» в односторонньому порядку.

Зазначені Розпорядження про розірвання в односторонньому порядку договору є незаконними, оскільки вони суперечать чинному законодавству України, порушують права та охоронювані законом інтереси ТОВ «АТП 15107», яке не порушувало зазначені умови договору зважаючи на наступне.

Підставою розірвання вказаних договорів стали акти перевірок Райдержадміністрації за період до червня 2015 р. про нібито порушення ТОВ «АТП 15107» умов договорів.
ГО «Верховенство права» були надані зазначені акти на огляд для правового аналізу.

Перш за все слід зазначити, що згідно п.8 Перехідних положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» Установлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня – червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки. Згідно ст. 6 ЗУ «Про автомобільний транспорт» та ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» Райдержадміністрація є контролюючим органом.

Отже, Райдержадміністрація здійснювала перевірки ТОВ «АТП 15107» у грубе порушення п.8 Перехідних положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», що свідчить про незаконність таких перевірок, оскільки вони здійснені протягом січня – червня 2015 року без дозволу Кабінету міністрів України та без заявки ТОВ «АТП 15107» щодо його перевірки.

В зв’язку з незаконністю перевірок у Райдержадміністрації відсутні жодні законні підстави щодо розірвання вказаних договорів у односторонньому порядку, що свідчить про незаконність розірвання зазначених договорів.

До того ж, згідно ст. 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» Державний контроль автомобільних перевізників на території України здійснюється шляхом проведення планових, позапланових і рейдових перевірок (перевірок на дорозі).

Однак, у вказаних актах не зазначено про вид перевірок, що здійснювались. Отже, зазначені акти не відповідають ст. 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» та є незаконними, тобто не мають жодної юридичної та доказової сили, а Райдержадміністрацією порушено всі зазначені норми Законів України.

Тим більше, обставини, викладені у актах перевірки не відповідають дійсності та не підтверджені жодними доказами, такими як показання свідків, скарги пасажирів, фото, відео зйомкою, тощо. До того ж, з вказаних актів вбачається, що вони проведені без участі незацікавлених осіб та взагалі вони складались без чиєїсь присутності, що ставить під сумнів їх об’єктивність, оскільки вони не підтверджені жодним чином. Підтвердженням цього є й те, що до ТОВ «АТП 15107» не надходило жодних скарг від пасажирів щодо будь-яких порушень протягом майже року з моменту укладення договору, що свідчить про незаконність, надуманість та необ’єктивність дій Райдержадміністрації по розірванню договорів, які спрямовані на створення тиску на ТОВ «АТП 15107» та на як скоріше розірвання договорів з метою їх укладення з іншими перевізниками, що вочевидь має ознаки корупційного злочину. До того ж, такий договір на перевезення за одним з маршрутів з іншим перевізником вже незаконно укладено не зважаючи й на те, що в нового перевізника відсутня ліцензія на здійснення перевезень.

Також у Вимогах, Попередженнях про розірвання договорів та актах Райдержадміністрації про нібито порушення ТОВ «АТП 15107» умов вказаного договору зазначено про нібито порушення умов договору на маршрутах № 11 «Білгород – Дністровський – Софіївка» та № 7 «Білгород – Дністровський - Сергіївка», № 13 «Білгород – Дністровський – ст. Лиманська» та № 21 «Білгород – Дністровський - Підгірне», за якими ТОВ «АТП 15107» не здійснює перевезень, а відповідно до фактичних обставин та зазначених договорів здійснює перевезення за маршрутами № 11 Софіївка – Білгород – Дністровський АС «Ринок» та № 7 Сергіївка – Білгород – Дністровський АС «Ринок», № 13 ст. Лиманська – Білгород – Дністровський АС «Ринок» та № 21 Підгірне – Білгород – Дністровський АС «Ринок».

Отже, Райдержадміністрація не мало жодних законних прав та підстав для розірвання договорів на маршрути з ТОВ «АТП 15107».

Більш того ТОВ «АТП 15107» повідомило Райдержадміністрацію письмово про відсутність порушень договору, що було протиправно проігноровано та свідчить про відсутність підстав для розірвання договорів. До того ж, у Вимогах Райдержадміністрація вимагала у ТОВ «АТП 15107» усунути порушення, на що було надано відповідь відповідними листами. Разом з тим, Райдержадміністрація не вимагала надати підтверджуючі докази щодо будь-яких обставин, що свідчить про протиправність зауважень Райдержадміністрації у Попередженнях «про розірвання договорів у односторонньому порядку» щодо наявності порушень внаслідок відсутності підтверджуючих доказів. Тим більше таких порушень не існує.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі ст. 24 ч. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції. Згідно ч. 10 ст. 59 вищевказаного закону, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Відповідно до ч. 1 ст. 74 цього Закону органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

З урахуванням зазначеного, вважаю вказані акти, попередження, розпорядження Райдержадміністрації незаконними, необґрунтованими, безпідставними, таким, що порушують права та охоронювані законом інтереси ТОВ «АТП 15107», а договори відповідно не підлягають розірванню.

Більш того, незаконні дії Райдержадміністрації незаконно створили умови для досягнення іншими перевізниками неправомірних переваг у конкуренції, що згідно ст. 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є отримання переваг відносно іншого суб'єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, наділеного відповідною компетенцією, що в свою чергу, згідно ст. 1 вказаного закону підтверджує незаконність дій правопорушників у здійсненні ними недобросовісної конкуренції щодо ТОВ «АТП 15107».

Дії Райдержадміністрації спрямовані на Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку транспортних перевезень у Білгород-Дністровському районі Одеської області, оскільки згідно ст. 13 вказаного Закону зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається: суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин; створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Також, дії Райдержадміністрації є Антиконкурентними діями органу місцевого самоврядування, оскільки згідно ст. 15 вказаного Закону Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції. 2. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління
та контролю, зокрема, визнаються: заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприємництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів; надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції; дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами; 3. Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 21 ЗУ «Про громадські об’єднання»,

ПРОСИМО:

Вжити всіх передбачених Законом заходів щодо проведення перевірки (розслідування) фактів викладених у скарзі обставин, відновлення порушених прав ТОВ «АТП 15107» та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності за порушення чинного законодавства України та прав ТОВ «АТП 15107».

verhovenstvo.com